H4AC 
 Hart, Hoop, Hulp en Handen voor Afghaanse Christenen  
 


Welkom bij HVC-werkgroep H4AC. Je vindt hier meer informatie over de werkgroep die zich inzet voor vervolgde Afghaanse Christenen

Afghanistan staat al jaren in de top van de Ranglijst Christenvervolging, daarom is hulp hard nodig! 

De werkgroep is onderdeel van Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze stichting bestaat uit meer dan 140 vrijwilligers en een klein coördinerend team. Voor vervolgde christenen willen wij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. 

Wij staan als HVC-werkgroep H4AC bekend onder het hiernaast staand logo, klik op het logo voor meer informatie.


Help je mee?

  • Bid voor hen
  • Doe mee aan onze activiteiten
  • Organiseer zelf een actie met opbrengst voor Afghaanse Christenen
  • Wordt ook vrijwilliger en doe mee in de werkgroep
  • Sponsor met uw bedrijf onze activiteiten
  • Doe een gift op rekeningnummer NL51 ABNA 0561 4551 39 t.n.v. Stichting HVC (o.v.v. projectnummer 8029, dan wordt uw gift specifiek voor Afghaanse Christenen bestemd, uw gift is aftrekbaar in uw belastingaangifte)


Veel dank namens hen!


" En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden."

 1 Korinthe 12 : 26 en 27 


Informatie Stichting Hulp Vervolgde Christenen: