H4AC 
 Hart, Hoop, Hulp en Handen voor Afghaanse Christenen  

Onze missie

De missie bestaat uit 4 pijlers, de 4 H's uit het logo. Je ziet ze hieronder uitgewerkt.
Hart  voor Afghaanse Christenen

Wij willen vanuit ons hart meelijden met onze vervolgde medechristenen.

"En als één lid lijdt, lijden alle leden mee."

1 Korinthe 12 : 26


  Hoop voor Afghaanse Christenen

Met God is er altijd hoop, hoe uitzichtloos de situatie ook is. Zo zal er ook een hoopvolle toekomst zijn voor het Afghaanse volk als zij zich tot Hem bekeren. Met onze acties willen we voor hen een klein lichtpuntje zijn.

"Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven."

Jeremia 29 : 11

 Hulp voor Afghaanse Christenen

Met de opbrengst van georganiseerde activiteiten willen we via de stichting HVC een hulp zijn voor onze Afghaanse broers en zussen in het geloof. In de wetenschap dat God onze enige hulp is. 

"Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft."

Psalm 124 : 8

 


Handen voor Afghaanse Christenen

We willen alles wat onze handen vinden om voor hen te doen naar ons beste vermogen doen. Daarbij zijn gevouwen handen nodig. Want alleen de zegen van God kan het werk van onze handen voorspoedig maken.

"Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen."

Prediker 9 : 10


"De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat."

Psalm 90 : 17